Ontwerp openbare ruimte van de nieuwe woonwijk Zijdebalen in Utrecht door Rijnboutt

10 januari 2017
Zijdebalen Utrecht

Zijdebalen is een binnenstedelijke vernieuwingslocatie net buiten het centrum van Utrecht, aan de Vecht gelegen, met ongeveer 500 woningen. Op het terrein van de voormalige houthandel Jongeneel wordt een bijzonder binnenstedelijk milieu gerealiseerd, met lommerrijke straten, een groen plein, een gracht en heringerichte kades en straten. Er komt veel groen, om het woonmilieu zo aangenaam, duurzaam, gezond en mooi mogelijk te maken. Materiaal zoals in de binnenstad gewoon is, wordt gebruikt voor verhardingen en detaillering.

Rijnboutt ontwerpt voor de combinatie Hurks en Van Wijnen alle openbare ruimte die na realisatie overgedragen wordt aan de gemeente. Dat gebeurt in drie fasen, met een eindoplevering begin 2019. Als onderdeel van de eerste fase wordt op het plein een paviljoen gerealiseerd, zorgvuldig geïntegreerd in het ontwerp van het plein. In het ontwerp worden referenties opgenomen naar het verleden van het gebied als lustoord.

Zijdebalen Utrecht

Lees meer over de woningen en de locatie op http://www.zijdebalen.nl/