Post Utrecht geselecteerd voor Architectuur in Nederland Jaarboek 2020/2021

03 juni 2021
Post Utrecht in Architectuur in Nederland Jaarboek

Ons transformatieproject Post Utrecht (i.s.m. Zecc Architecten) is door de driekoppige redactie geselecteerd voor het Architectuur in Nederland Jaarboek 2020/2021. We zijn heel trots dat dit project is opgenomen in de selectie bijzondere projecten die in het voorbije jaar zijn opgeleverd.

 

Architectuur in Nederland is al ruim 30 jaar een onmisbaar overzichtswerk voor iedereen die zich voor de Nederlandse architectuur interesseert of er vakmatig bij betrokken is. Elk jaar presenteert een redactie in deze publicatie een selectie bijzondere projecten en beschrijft de belangrijkste ontwikkelingen die de Nederlandse architectuur beïnvloeden.

De redactie van het Jaarboek bestaat dit jaar uit Teun van den Ende, Kirsten Hannema en Arna Mackic. De redactie gebruikte de ervaringen van het afgelopen – uitzonderlijke – jaar om de nieuwe oogst van gebouwen kritisch te bezien. Welke vorm van stedelijkheid en publiek leven moet de architectuur in de toekomst mogelijk (blijven) maken? Bijzondere aandacht gaat uit naar de directe woonomgeving, gemeenschapszin en de relatie tussen architectuur en gentrificatie.

Lees meer over Post Utrecht: