Rijnboutt geselecteerd door het Ministerie van Maak!

17 augustus 2022
Ministerie van Maak-Rijnboutt©_IABR-ZUS-MANN

Stel je voor dat we op een duurzame en verantwoorde manier 10.000 woningen toevoegen aan Middelburg, hoofdstad van de provincie Zeeland op het prachtige schiereiland Walcheren. Het gebied telt momenteel zo’n 25.000 woningen, drie erfgoedlocaties en veel landbouw, recreatie en natuur. Wat wordt ons verhaal?

Rijnboutt is als een van de honderd deelnemers geselecteerd door het interministeriële Ministerie van Maak!, een intiatief van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR), MANN en ZUS.

 

Het Ministerie van Maak! heeft honderd ontwerpers en experts opgeroepen om hun collectieve kennis en verbeeldingskracht in te zetten om tot nieuwe ontwerpen voor Nederland te komen. Hiermee wil ze een bijdrage leveren aan de radicale verbouwing van Nederland en concrete oplossingen bieden voor het woningtekort, de energietransitie en de gevolgen van klimaatverandering. Bovendien spoort het Ministerie van Maak! aan tot reflectie op de manier waarop de bestaande overheidsstructuren hiermee omgaan.

1 miljoen extra klimaatbestendige woningen

Het hoofddoel van het Ministerie is in een ruimtelijke benadering de oplossing voor verschillende maatschappelijke uitdagingen samen te brengen, denk aan: de consequenties van klimaatverandering, bodemdaling, de zeespiegelstijging, de stikstofproblematiek en de energietransitie. Concreet wil het Ministerie op een verantwoorde manier aan de woningbouwopgave van 1 miljoen extra klimaatbestendige woningen te werken. Daarnaast is het zaak oplossingen te vinden voor conflicterende regelgeving en de behoefte aan alternatieve samenlevings- en financieringsvormen.

Ministerie van Maak-Rijnboutt2©_IABR-ZUS-MANN

Een visie voor de uitbreiding van Middelburg

Als een van de honderd geselecteerde deelnemers van het Ministerie van Maak kijken we ernaar uit om bij te dragen aan concrete oplossingen voor hedendaagse problemen, zoals het woningtekort, klimaatverandering, de energietransitie en de waterschaarste (en soms -overvloed). Iedere deelnemer heeft een testlocatie toegewezen gekregen en zal voor zijn locatie een ontwerp van 10.000 woningen maken. Wij gaan aan de slag met een visie voor de uitbreiding van Middelburg. We gaan voor een gemengde stad waar voor iedereen een plek is, waar gewoond én gewerkt wordt, waar ruimte is voor mens en dier. De gemengde stad is niet alleen integraal en inclusief in gebruik, maar is ook duurzaam in de breedste zin van het woord: energiezuinig, gezond, natuurinclusief en circulair. Onze persoonlijke fascinatie voor water en de invloed daarvan op het welzijn en de mogelijkheden van een stad, komt zeer goed van pas bij deze locatie.

Ministerie van Maak-Rijnboutt3©_IABR-ZUS-MANN

De grootste maquette van Nederland

Onze ruimtelijke oplossing voor Middelburg wordt verbeeld in zowel een maquette als een video. Van het Ministerie van Maak ontvangen we een Test Kit met daarin alle benodigdheden. Het geheel aan ruimtelijke oplossingen van alle deelnemers wordt samengebracht tot de grootste Nederlandse maquette ooit. Deze zal van 14 oktober – 13 november 2022te zien zijn tijdens de tiende editie van de architectuurtentoonstelling van de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam.

Meer info: www.ministerievanmaak.nl
Afbeeldingen: © IABR, ZUS en MANN