ROOTZ

01 oktober 2019
Rijnboutt-ROOTZ Haarlem-bird eye render

“Stevig geworteld in schalkwijk midden”

 

Het plan ROOTZ heeft gewonnen in de strijd om het Belcanto Terrein in Schalkwijk Haarlem. In samenwerking met Dura Vermeer en Boelens de Gruyter is het winnende plan ingediend. Onlangs is de koopovereenkomst getekend tussen Dura Vermeer en de VOF Belcanto.

Stedelijk woonmilieu met een ‘dorps’ gevoel door het groene karakter

De locatie, bestaande uit het voormalige belastingkantoor met omliggende opstallen, van circa 20.000m2. Het Belcanto-terrein is onderdeel van de herontwikkeling in Schalkwijk Midden. Een gebied dat de komende jaren wordt getransformeerd naar een aantrekkelijk, levendig en groen woonwerkgebied. Aan de stadswijk worden circa 750 bomen toegevoegd waardoor stedelijke functies nauw verbonden worden met het te creëren groene landschap.

Gebouwen zijn te gast en vormen de achtergrond van het boslandschap

ROOTZ creëert stedelijkheid in een bomenlandschap: een uniek stukje stad. Het zet in op een diversiteit aan gebouwen waarin je kunt wonen, werken en verblijven. De gebouwen staan als objecten in het groene parkbos. Het plan volgt de plotregels maar zet in op een diversiteit van gebouwen en meer volle grond voor het planten van bomen.

Een duurzame plek creëren die ruimte biedt voor iedereen

Van starter tot doorstromer van alleenstaand tot gezin. Met een gevarieerd woningaanbod is er ruimte voor verschillende type huishoudens Een waardevolle plek, niet alleen voor de toekomstige bewoners van ROOTZ maar ook voor de bewoners van Schalkwijk en Haarlem.

Diversiteit aan gebouwen

ROOTZ geeft invulling aan een grootstedelijke ontwikkeling van circa 700 woningen, met bijbehorende dienstverlening, horeca en een huiskamer voor de buurt. Er worden zowel koop- als huurwoningen gerealiseerd in verschillende categorieën. Daarbij is 30% van de woningen bestemd voor sociale koop ter bevordering van doorstroom in de sociale sector, één van de belangrijkste verkoopvoorwaarden van de corporaties. Bij de bijzondere transformatie van het Belcanto-terrein wordt maximaal ingezet op het ontwikkelen van een duurzame en gezonde leefomgeving. De komende maanden wordt het stedenbouwkundig plan verder uitgewerkt.