Sloop afgerond en eerste paal in het Rokin

01 april 2015
Hudson's bay Amsterdam

Bij de herontwikkeling van het voormalige Fortispand aan het Rokin is de eerste mijlpaal bereikt. De sloop van het kantoorgebouw is afgerond en de eerste paal is geslagen.

Aannemer Van Wijnen heeft in opdracht van ABN Amro het gebouw zorgvuldig gesloopt. De locatie met de historische bebouwing, de aansluiting op het NRC gebouw en de hoogte en degelijkheid van het gebouw uit 1989 waren complexe randvoorwaarden tijdens het sloopproces. Ook het opdrijfrisico van de kelderbak – die gehandhaafd blijft onder de nieuwe warenhuizen – maakte de sloop niet eenvoudiger. Nu het Fortispand verdwenen is wonen de bewoners in de Nes even tijdelijk aan het Rokin.

Hudson's bay Amsterdam

Inmiddels is ook de eerste paal een feit. De aanpassingen aan de bestaande keldervloer zijn de eerste werkzaamheden ten behoeve van de nieuwe warenhuizen in opdracht van Ivy Group. De komende tijd zullen er extra heipalen, nieuwe lift- en roltrapputten en nieuwe poeren worden aangebracht in en onder de bestaande keldervloer. Ook deze werkzaamheden zijn complex in verband met grondwaterstanden e.d.

Hudson's bay Amsterdam

De voorbereidingen voor de nieuwbouw zijn in volle gang. De warenhuizen worden omwille van de geringe bouwplaats en bouwtijd zoveel mogelijk in prefab uitgevoerd. Om bouwfouten tijdens de uitvoering te voorkomen wordt de nieuwbouw door Rijnboutt en Van Wijnen ‘as build’ uitgewerkt in 3D Bim modellen. Elke baksteen, natuursteenvoeg of staalverbinding is in een Bim model uitgewerkt. De resultaten van dit proces zullen zichtbaar worden als de eerste prefab onderdelen geplaatst worden op locatie. Naar verwachting zal dit nog voor de zomervakantie plaatsvinden.