Start bouw Nationaal Holocaust Namenmonument

17 juli 2017
namenmonument holocaust

Met het produceren van circa 130.000 bakstenen door baksteenfabrikant Rodruza is de realisatie van het Nationaal Holocaust Namenmonument op 13 juli definitief van start gegaan. Sinds de presentatie in december 2016 van de plannen door architect Daniel Libeskind, is er achter de schermen door een team van architecten en specialisten hard gewerkt aan de verdere uitwerking van het ontwerp. Een belangrijk onderdeel daarvan was de ontwikkeling van een speciale baksteen (kleur, maat en samenstelling).

Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met baksteenfabrikant Rodruza, die eerder al had aangegeven de productie voor haar rekening te willen nemen. De productie neemt enkele weken in beslag, van klei tot volledig afgewerkte baksteen. Vervolgens zullen de stenen elk individueel worden gegraveerd. Op dit moment wordt door ECN in Petten onderzocht welke methode daarvoor het meest geschikt is. Naar verwachting kan in de tweede helft van dit jaar gestart worden met het graferen van de stenen. Op iedere baksteen komt de naam van een van de meer dan 102.000 in de Holocaust vermoorde Nederlandse Joden, Roma en Sinti. Bij de naam wordt ook de geboortedatum en de leeftijd bij overlijden gegrafeerd. Met de bouw op locatie zal – volgens de nu geldende planning – begin 2018 begonnen worden.

Namenlijst

De lijst met namen waarvan het Nederlands Auschwitz Comité gebruik zal maken is onlangs definitief gereedgekomen in nauwe samenwerking met het Joods Historisch Museum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork en de Oorlogsgravenstichting.

Financiering

Van de totale begroting van circa 7 miljoen euro is nu ongeveer 50% gerealiseerd. Het Auschwitz Comité is voor de overige financiering vergevorderd in gesprek met diverse vertegenwoordigers van het Nederlands bedrijfsleven, alsmede met enkele belangrijke fondsen. Daarnaast zijn er steeds meer gemeenten die bijdragen. Ook is het nog steeds mogelijk om via deze website namen te adopteren.

holocaustnamenmonument.nl