Stedenbouwkundig Plan Leidsche Rijn Centrum Noord afgerond

11 oktober 2007
Supervisie Leidsche Rijn

Rijnboutt Van der Vossen Rijnboutt heeft het Stedenbouwkundig Plan voor Leidsche Rijn Centrum Noord (LRCN) afgerond. Gelegen ten westen van de A2 en ten noorden van de spoorlijn dient LRCN plaats te geven aan ca. 250.000 vierkante meter met gemengde functies, waarvan 100.000 vierkante meter in de Belle van Zuylen toren (262 meter hoog).

Het stedenbouwkundig plan is ten opzichte van het masterplan behoorlijk veranderd. Zo is er meer relatie gecreëerd met het aan de andere kant van de spoorlijn gelegen centrumdeel (Leidsche Rijn Centrum Kern) en is er voor gekozen de toekomstige hoogste toren van Nederland op te nemen in de stedenbouwkundige structuur en niet zoals in het masterplan een meer autonome positie te laten innemen. Het filmpje hieronder verbeeldt het plan.

 

Ten aanzien van de Belle van Zuylen toren hebben er een aantal belangrijke ontwikkelingen plaatsgevonden. Zo heeft de Utrechtse raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling 4 september jongstleden, met een ruime meerderheid het groene licht gegeven aan het college van B&W, om een intentieovereenkomst te sluiten met ontwikkelaar Burgfonds voor de bouw van de Belle van Zuylen.

Het Ruimtelijk Plan Bureau (RPB) heeft een studie gepubliceerd naar de zichtbaarheid van de Belle van Zuylen toren. Het RPB rapport concludeert dat, naast dat de toren veel ruimte bespaart, de theoretische zichtbaarheidafstand van 62 km in de praktijk niet voorkomt. De maximale zichtafstand in de praktijk ligt op 30 tot 35 km. Een zichtbaarheid van 30 tot 35 km komt echter in slechts 9 procent van de tijd ten gevolge van de weersomstandigheden voor. Hier staat tegenover dat op 5 km afstand de toren 78 procent van de tijd zichtbaar zal zijn. Als nieuwe ‘landmark’ van Utrecht is de toren op zeer heldere dagen vanuit Amsterdam, Gouda en het Groene Hart goed te zien.

De Rijksbouwmeester Mels Crouwel heeft naar aanleiding van kamervragen, 19 september een advies uitgebracht over de ruimtelijke effecten van de Belle van Zuylen aan minister Cramer van het miniserie van VROM. Het College van Rijksadviseurs (CRA), waar de Rijksbouwmeester deel van uit maakt, stelt in haar advies vraagtekens bij het stand-alone karakter van de toren en de stedenbouwkundige inpassing.