Werken aan de centrumgebieden van de toekomst

13 juni 2022
Transformatie winkelcentrum Paddepoel in Groningen door Rijnboutt, visualisatie Zuid Pleiadenlaan door Vivid-Vision

Centrumgebieden hebben onze aandacht nodig. Waar winkelen tot voor kort een van de belangrijkste functies was om de vitaliteit van een binnenstad of wijkcentrum te garanderen, is dat niet langer meer vanzelfsprekend. Het effect van de oprukkende online wereld (de ‘Metaverse’) en de verandering in consumptief gedrag, afgedwongen door de klimaatverandering en de geo-economische situatie, laat zich steeds meer voelen. Toch willen mensen elkaar ontmoeten, willen ze samen dingen doen, goederen en diensten uitwisselen en hebben ze behoefte aan een fysieke omgeving waarmee ze zich verbonden voelen. Kortom, veel van onze centrumgebieden staan aan de vooravond van een belangrijke transformatie.  Dit vraagt om een bredere aanpak met als doel: een goed in de buurt of stad verankerd centrumgebied met aantrekkelijke en levendige plekken voor bewoners, bezoekers en ondernemers. En dit is waar Rijnboutt goed in is.

 

Nederland heeft traditioneel ingezet op haar vaak historische binnensteden en op het creëren van centrumgebieden in (vaak naoorlogse) wijken. “Dit zijn nog steeds belangrijke plekken in de samenleving om te ontmoeten, uit te wisselen en te verblijven, en dat zal zo blijven”, weet architect partner Frederik Vermeesch van Rijnboutt, “alleen is er een bredere ruimtelijke-programmatische benadering van deze centrumgebieden nodig om ze toekomstbestendig te maken. Bij Rijnboutt denken we hier al langer over na en inmiddels hebben we de nodige kennis en ervaring opgebouwd  om deze urgente vraagstukken beet te pakken.”

 “We weten veel van retail en hospitality, maar ook van publieke voorzieningen en multifunctionele programma’s in het algemeen. Dat combineren we met de ontwerpdisciplines waar we goed in zijn: architectuur, stedenbouw en landschapsontwerp.  Zo zijn we in staat een goed ontsloten, passende en aantrekkelijke centrumomgeving te creëren en ook meteen een antwoord te formuleren op de uitdagingen op het gebied van klimaatadaptatie, natuurinclusiviteit en biodiversiteit”, zegt hij.

In het recente verleden was Rijnboutt betrokken bij succesvolle transformaties van winkelcentra zoals het Gelderlandplein in Amsterdam en bij belangrijke ingrepen in binnenstedelijke kernwinkelgebieden zoals in de binnenstad van Tilburg. Op dit moment werkt Rijnboutt aan verschillende opgaven waarbij deze bredere benadering het uitgangspunt is.

MegaStores in Den Haag, ontwerp door Rijnboutt

Drie toekomstbestendige centrumgebieden

Zo werken we nu aan de huidige MegaStores in Den Haag, een woonboulevard in Laakhaven dat al een tijd kampt met structurele leegstand. Den Haag heeft besloten in dit gebied 6000 woningen te realiseren in de komende jaren. Dit biedt de kans om van de MegaStores een multifunctioneel centrumgebied voor Laakhaven te maken met een nieuw, meer stedelijk, woonboulevardconcept dat wordt gekoppeld aan een winkelcentrum met tal van voorzieningen.

In Groningen wordt het winkelcentrum Paddepoel  het stadsdeelcentrum van deze grote naoorlogse wijk. We voegen substantieel woningen toe, creëren aantrekkelijke en levendige plekken, vergroenen en zorgen voor uitstekende verbindingen met de buurt.

Een vergelijkbare opgave betreft het winkelcentrum Dukenburg in Nijmegen. Ook hier herpositioneren we het naoorlogse winkelcentrum als een goed in zijn stedelijke structuur verankerd stadsdeelcentrum met alle voorzieningen die daarbij horen.

Dit zijn drie aansprekende centrumgebieden met volop kansen en mogelijkheden tot structurele verbetering en mooie voorbeelden van een opgave die in Nederland steeds urgenter wordt.

Tekst: Frederik Vermeesch en Viveka van de Vliet
Beeld Paddepoel: Vivid-Vision
Beeld MegaStores: Stefano Barile