Woontoren aan de Buitenveldertselaan in Amsterdam

een samenwerking tussen Rijnboutt en Studio Gang Architects uit Chicago

27 juni 2018
Q residences buitenveldertselaan

In 2016 wint Studio Gang Architects uit Chicago de door Kroonenberg Groep uitgeschreven prijsvraag voor het ontwerp van een woontoren aan de Buitenveldertselaan in Amsterdam. Een ontwerp als nieuw stedelijk icoon. Met het winnen van de prijsvraag is het proces nog niet doorlopen. Rijnboutt wordt benaderd als co-architect.

Rijnboutt als co-architect

Het Amerikaanse architectenbureau blijkt geen ervaring te hebben met de omvangrijke Nederlandse regelgeving. Kennis van het Bouwbesluit, bouwverordeningen, gemeentelijke welstand en bijzondere regelgeving voor hoogbouw omgeving Schiphol is niet voorhanden. Ook het benaderen van leveranciers voor de specifieke architectuur en materialisering is vanuit de VS verre van ideaal, zo niet onmogelijk.

Samenwerken in een internationale context

Essentieel voor de samenwerking is een heldere communicatie over en begrip voor elkaars opvattingen en werkwijzen. Als eerste stap wordt er in oktober 2017 een bezoek gebracht aan Studio Gang in Chicago. Daar leren de ontwerpers elkaar kennen, en bezoeken ze samen met opdrachtgever en ontwikkelaar diverse projecten van Studio Gang en bediscussiëren ze de maakbaarheid van de ontwerpen in relatie tot de Nederlandse bouwpraktijk.

Hoe samenwerking bijdraagt aan een beter ontwerp voor de plek

Vanaf het begin af aan is er sprake van synergie, de bureaus vullen elkaar goed aan. Rijnboutt bezit over uitgebreide kennis van de locatie en het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van Cornelis van Eesteren, Studio Gang levert de inspiratie en bevlogenheid als ondersteuning van hun conceptuele architectuur. Ook de gesprekken die beide bureaus voeren met de Subcommissie Integrale Ruimtelijke Kwaliteit (SIRK, Amsterdam) dragen bij aan de kwaliteit van het uiteindelijke ontwerp. In het gesprek met de stad wordt ingezet op een verhoogde sculpturale werking van de woongebouwen en een verbeterde aansluiting op de architectuur van het AUP. Onderscheidend aan het ontwerp is de uitgekiende tweevoudige dialoog met de omgeving: een ‘high-rise’ woontoren van 24 verdiepingen (referentie Zuidas) en een ‘low-rise’ woonschijf van negen verdiepingen (referentie Buitenveldert). Bijzondere aandacht voor de gevel – een spiraalvormig patroon voor de toren en verglaasde stiltekamers voor de schijf – verlenen de woongebouwen de status van een nieuw stedelijke icoon

Realisatie

Voor de verdere uitwerking van het plan is er intensief contact tussen Rijnboutt en Studio Gang in Chicago. Via talloze GoTomeetings, Skype-gesprekken, digitale uitwisseling van ontwerpaanpassingen en bezoeken van het Amerikaanse bureau aan Nederland wordt een vertrouwensband opgebouwd met wederzijds respect voor ieders aandeel in het proces. De inrichting van de openbare buitenruimte is in handen van tuinarchitect Piet Oudolf en landschapsarchitect Delta Vormgroep, het interieur van de woongebouwen wordt verzorgd door interieurarchitect Piet Boon.

De omgevingsvergunning voor het plan is aangevraagd; start bouw is naar verwachting in het vierde kwartaal van 2018.