Lodewijk van Deysselbuurt

Amsterdam-West

De Lodewijk van Deysselbuurt in de westelijke tuinsteden van Amsterdam is toe aan vernieuwing. De buurt, onderdeel van het roemrijke Algemeen Uitbreidingsplan (AUP), en daarmee belangrijk stedelijk erfgoed, heeft anno 2020 de laagste leefbaarheidsscore van Amsterdam. Woningen voldoen niet aan de eisen van deze tijd en de openbare ruimte heeft nauwelijks gebruikskwaliteit.

Dat vraagt om meer dan fysieke ingrepen. Naast maatregelen op het vlak van klimaatadaptatie, energietransitie, circulariteit, mobiliteit en ecologie, is sociale duurzaamheid een belangrijke doelstelling. Een breed netwerk van maatschappelijke organisaties gaat samen met bewoners aan de slag. Door het aanpakken van de huidige woningbouwvoorraad en het toevoegen van nieuwe woningtypologieën, wordt de buurt voor de huidige bewoners verbeterd en worden nieuwe doelgroepen aangetrokken. De identiteitsdrager van de buurt is én blijft de Lodewijk van Deysselstraat. Zijn kenmerkende en monumentwaardige bebouwing krijgt een actieve plint met verschillende buurtgerelateerde functies, voordeuren aan de straat en kleine plantsoenen. 

Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing Lodewijk van Deysselbuurt - 1
Luchtfoto Lodewijk van Deysselbuurt_credit Stadsarchief Amsterdam

over het project

stedenbouwkundig ontwerp

opdrachtverlening

2018

opdrachtgever

Rochdale en Heijmans / gemeente Amsterdam

team

Frederik Vermeesch, Anna Rodionova, Arnon Jordan, Karianne Vandenbroucke, Marian Enders, Michael Maminski, Nadia Kalogeropoulou, Robbert Bron

samenwerking

Cascoland

beeld

fotografie Kees Hummel, visualisatie 3D vogelvlucht Jan Peter Boelema

publicaties en artikelen

Plannen toekomstbestendige Van Deysselbuurt bekend

Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing Lodewijk van Deysselbuurt - 1
Luchtfoto Lodewijk van Deysselbuurt_credit Stadsarchief Amsterdam
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing-Lodewijk-van-Deysselbuurt
Vernieuwing Lodewijk van Deysselbuurt - 1
Luchtfoto Lodewijk van Deysselbuurt_credit Stadsarchief Amsterdam