Aalmarkt in Leiden van start

11 april 2011
catharinasteeg

ASR Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente Leiden hebben op 6 april jl. een samenwerkingsovereenkomst getekend voor de ontwikkeling en realisatie van het Stadsgehoorzaalblok en het Haarlemmerstraatblok binnen het Aalmarktproject.

Het Aalmarktgebied is een van de belangrijkste ontwikkelingsprojecten in het Programma Binnenstad van de gemeente Leiden. Een programma dat bestaat uit allerlei activiteiten die de binnenstad van Leiden verbeteren. De Aalmarkt sluit aan op het hoofdwinkelgebied en vormt de verbindende schakel tussen de winkelstraten Haarlemmerstraat en Breestraat. Door de goede ligging is de Aalmarkt de enige plek in de binnenstad, waar grote winkels toe te voegen zijn. Door winkels in twee en drie lagen te realiseren, ontstaat voldoende ruimte voor grote winkels, met name modewinkels.

catharinasteeg

Met respect voor de diverse monumenten wordt een nieuwe winkelstraat gerealiseerd en daarmee wordt een verbetering van het winkelcircuit bereikt. Voor een goede aansluiting vanuit de Haarlemmerstraat wordt een nieuwe brug gerealiseerd die aansluit op de nieuwe straat. Het winkeloppervlak wordt met het Aalmarktproject uitgebreid met circa 8.000 m2. Boven de winkels wordt gewoond en er is in het gebied ruimte voor cultuur en horeca met terrassen.

Rijnboutt heeft sinds de zomer van 2009 in samenwerking met ASR Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente intensief gewerkt aan het stedenbouwkundig plan en het beeldkwaliteitsplan van het Aalmarktgebied. Samen met het nieuwe bestemmingsplan zijn deze plannen in procedure gebracht. In opdracht van ASR Vastgoed Ontwikkeling start Rijnboutt binnenkort met de architectonische uitwerking van het Stadsgehoorzaalblok en het Haarlemmerstraatblok.

catharinasteeg

Rijnboutt maakt bij de uitwerking gebruik van Building Information Modelling. De complexe situatie van de verschillende monumenten met ieder eigen verdiepingshoogtes en het verloop van het maaiveld zijn in 3D goed inzichtelijk te maken. Ook in de communicatie met de opdrachtgever, de gemeente, toekomstige gebruikers en belanghebbenden wordt het 3D model veelvuldig gebruikt.