AM, Rijnboutt en SVP winnen selectie voor de transformatie van de Oude Rechtbank in Amersfoort

13 december 2023
Oude Rechtbank Pict. 1

De Oude Rechtbank, gelegen aan het Stationsplein van Amersfoort Centraal, ondergaat de komende jaren een grootschalige transformatie tot kantoorgebouw met publieke functies, naar ontwerp van Rijnboutt en SVP Architectuur en Stedenbouw, in opdracht van gebiedsontwikkelaar AM. Het gebouw wordt hét duurzame visitekaartje van de stad en beeldbepalend voor het stationsgebied van Amersfoort. Het winnende plan, met als werktitel AMORE (een afkorting van AMersfoort Oude REchtbank), is ontworpen als een levendige en duurzame biotoop voor mens, dier en plant. Het slaat een brug tussen het stedelijke, dynamische stationsplein en het rustige, groene Bergkwartier. Dit gebeurt door een nauwkeurig gekozen opbouw in de stedenbouwkundige massa en een beeldbepalende landschappelijke snede dwars door het gebouw heen. Daarmee landt het gebouw als een passend puzzelstukje op haar locatie, aansluitend op en verbinding makend met de verschillende zijden van het plan.

Een groot deel van het bouwkundig casco van de Oude Rechtbank zal worden behouden, inclusief de voormalige rechtszaal. Deze wordt omgedoopt tot de ruimtelijke hoofdentree aan het plein. Het andere deel wordt circulair gesloopt om ruimte te maken voor een nieuw hoogteaccent, waarbij de ambitie is uitgesproken dit in hout te realiseren. Ondanks de combinatie van transformatie en nieuwbouw krijgt het project één uitstraling. De gevel bestaat daarbij uit demontabele gevelelementen van keramiek en bio-composiet, in warme aardse kleuren. De extensieve toepassing van groen zorgt voor versterking van biodiversiteit. Met deze methode slaan de materialen netto meer CO2 op dan ze uitstoten, het motto is immers een kantoorgebouw te ontwerpen dat strijdt tegen klimaatverandering!

Oude Rechtbank Pict. 5
Oude Rechtbank Pict. 2

Het ontwerp van Rijnboutt en SVP heeft volgens de beoordelingscommissie “een bijzondere en iconische expressie en signatuur, onder andere door de dynamiek in de gevels en het groen dat in en op het gebouw is opgenomen. Bijzonder waardevol is de combinatie van de herkenbare hoofdentree aan het Stationsplein met de oplopende hoogte van het gebouw, waardoor er een natuurlijke, logische en groene geleding van het volume ontstaat. De architectonische uitwerking heeft absoluut de potentie om de gewenste iconische werking te hebben.”

Partners van Rijnboutt en SVP, Maarten Castelijns en Tibor Kis: “We kijken terug op een uitdagend en coöperatief selectieproces, bestaande uit meerdere dialoogsessies met zowel de gemeente als vertegenwoordigers van de omwonenden. Veel van deze gesprekken hebben wij kunnen integreren in het ontwerp. We gaan graag op dezelfde voet met elkaar verder om deze bijzondere plek in Amersfoort de invulling te geven die het verdient.”

In het gebouw zal een gevarieerde mix van bedrijven zich gaan vestigen die allen bijdragen aan deze levendige en duurzame biotoop. In het gebouw is ruimte voor buurtbewoners, reizigers en inwoners van de stad, door middel van een open huiskamer met horeca, laagdrempelige werkplekken en sportvoorzieningen.

Oude Rechtbank Pict. 3
Oude Rechtbank Pict. 4