Geselecteerd voor Panorama Lokaal Julianadorp

20 februari 2020
Geselecteerd voor Panorama Lokaal Julianadorp

In opdracht van de gemeente Den Helder gaat Team Rijnboutt (een samenwerkingsverband tussen Rijnboutt, Smartland, Planmaat en Servicewise) een visie uitwerken voor Julianadorp, één van de zeven locaties van de prijsvraag ‘Panorama Lokaal’. Op basis van een open inschrijving zijn per locatie drie teams geselecteerd.

Panorama Lokaal past in een serie prijsvragen waarmee het College van Rijksadviseurs aandacht vraagt voor belangrijke maatschappelijke kwesties. Dit keer gaat het om kwetsbare wijken aan de stadsrand, gebouwd in de jaren 60, 70 en 80. Destijds ontwikkeld vanuit een heldere en specifieke opvatting over leefbaarheid en saamhorigheid zijn deze wijken nu door de tijd ingehaald. Wat betekent de vergrijzing voor hoe er straks wordt gewoond en gerecreëerd? Waaruit bestaat de toekomstige vraag naar voorzieningen? Wat voor effect hebben technologische ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit? Hoe kan het landschap bijdragen aan een (regionale) energietransitie?

Beeld: Rufus de Vries

De kick-off was op donderdag 13 februari jl. Behalve een middag met voor elk team relevante presentaties, lag de focus op een kennismaking met de deelnemende gemeenten, corporaties, waterschappen en andere lokale uitschrijvers, waaronder afgevaardigden van bewonersinitiatieven en het lokale verenigingsleven. Voor Julianadorp ligt de kern van de opgave om in samenspraak met de betrokkenen te komen tot een “herinrichting van het openbaar domein door het maken van fysieke verbindingen op verschillende schaalniveaus”. Als einddoel bepleit de prijsvraag dat “Julianadorp tot een logisch samenhangend geheel wordt gesmeed; een dorp dat niet geïsoleerd in het landschap ligt, maar daar juist gebruik van maakt”.

Geselecteerd voor Panorama Lokaal Julianadorp

Beeld: Rufus de Vries

Door meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang te bekijken, ontstaan er kansen voor nieuwe oplossingen. Elk team krijgt t/m april de tijd om een visie te ontwikkelen.