Panorama Julianadorp

Den Helder, Julianadorp

Panorama Lokaal is onderdeel van een serie prijsvragen waarmee het College van Rijksadviseurs aandacht vestigt op ideeën om wijken uit de jaren 60, 70 en 80 aan de rand van de stad klaar te maken voor de toekomst. De inzending betreft een visie voor Julianadorp waarin wordt ingegaan op de ligging van het dorp in het landschap, de samenhang van de verschillenden dorpsdelen en de ontwikkeling van toekomstbestendige buurten. Hiervoor hebben we meerdere maatschappelijke en ruimtelijke opgaven in samenhang bekeken en innovatieve oplossingen bedacht.

In de visie vormt de structuur van Julianadorp weer een logisch samenhangend geheel en wordt de relatie met de tussenliggende wijken gelegd. Ook de verbinding tussen de oude dorpskern en de zee en de duinen is hersteld en groen en water vormen weer een relatie met het omringende landschap. Julianadorp wordt een zelfvoorzienend, ecocentrisch dorp met een volledig circulair woon-werk-recreatielandschap.

Panorama Julianadorp- bird eye view Panorama Julianadorp-impressie landschap
Panorama Julianadorp-schets doorsnede
Panorama Julianadorp-Impressie buurt
Panorama Julianadorp-conceptschets
07-de verbinding-2

over het project

stedenbouwkundig masterplan op de schaal van het dorp en de omgeving

prijsvraag

2020

opdrachtgever

Gemeente Den Helder ondersteund door het College van Rijksadviseurs en projectteam Panorama Lokaal

team

Richard Koek, Annemiek Wiggers, Floor van Langen, Jan van Grunsven, Karianne Vandenbroucke, Kees van Roon, Marian Enders, Mark Huisman, Marleen van Driel, Shahaf Strickmann

samenwerking

Planmaat, Servicewise, Smartland

beeld

visualisaties Rijnboutt

publicaties en artikelen

Bloemkoolwijken klaar voor de toekomst Julianadorp: de zoete enclave Geselecteerd voor Panorama Lokaal Julianadorp

Panorama Julianadorp- bird eye view Panorama Julianadorp-impressie landschap
Panorama Julianadorp-schets doorsnede
Panorama Julianadorp-Impressie buurt
Panorama Julianadorp-conceptschets
07-de verbinding-2
Panorama Julianadorp-schets doorsnede
Panorama Julianadorp-Impressie buurt
Panorama Julianadorp-conceptschets
07-de verbinding-2