Bloom Merwede Blog 4: De relatie tussen mens en dier

door Francesco Carrasso

22 februari 2023
Bloom Merwede-Rijnboutt-biotoop

Als landschapsarchitect is het mijn doel om steden te ontwikkelen waar dieren en mensen samenleven. Met nestplaatsen, broedplaatsen en voedselvoorziening voor de diersoorten die in het projectgebied leven. Het genereren van de voorwaarden voor een gezonde biotoop is daarbij even belangrijk als het creëren van veerkrachtige openbare ruimten. Voor een levendige stad met een actief levend landschap.

 

Merwede was een mooie uitdaging. Hier hebben we twee binnenplaatsen ontworpen, voor blok 4 en 5, met als doel mensen samen te brengen en een uitbreiding van de biotoop van Merwede. Het nieuw aangelegde landschap wordt verbonden met de woningen.

Bloom Merwede-Rijnboutt-dieren vs mensen
Activiteit van mens en dier tijdens een etmaal.

In samenwerking met de ecoloog van adviesbureau TAUW hebben we de activiteiten en behoeften van de verschillende diersoorten van Merwede in kaart gebracht waarna we een ruimte hebben ontworpen waar verschillende vegetatielagen samenkomen. Van het daklandschap met extensieve en intensieve daken, tot de binnenplaats, waar de lage, middelgrote en hoge beplanting aansluit op de groene gevels. Zo ontstaat een continue habitat, zowel op horizontaal als op verticaal niveau.

Verbinding tussen dier en mens

Door te variëren in hoogte van de beplanting en door het belang van water(beheer) op te nemen in het plan, kunnen we de leefomgeving voor de zangvogels, verschillende insecten en enkele soorten vleermuizen uitbreiden. En door ervoor te zorgen dat deze biotopen samenkomen met de speelplaatsen en de ontmoetingsruimte naast woongebouw Hidden Gem, komen dier en mens elkaar tegen. Het is mijn wens dat dit de bewoners van Merwede weer een beetje in contact brengt met de natuur. En dat ze de natuur beter begrijpen. Want het terugbrengen van flora en fauna in ons dagelijks leven is het startpunt om opnieuw deel uit te maken van de natuur. Zo creëren we in de stad een openbare ruimte met hoge ecologische waarde.

Van de holen of het nest tot de voorkeurslaag van de beplanting. De egel, zangvogels, insecten, vleermuizen en andere soorten van de Merwede biotoop kunnen straks in hun ideale habitat leven. Beide binnenplaatsen van blok 4 en 5 zullen de habitat uitbreiden en de dieren met de mensen verbinden. Ik kijk ernaar uit om de habitats te zien bloeien in dit vernieuwde gebied van Utrecht.

Francesco Carrasso_fotograaf Ineke Oostveen

Deze blog is onderdeel van een reeks blogs met persoonlijke ervaringen van onze collega’s tijdens het werken aan Bloom Merwede in Utrecht. 

Tekst: Francesco Carrasso, landschapsarchitect
Tekeningen: Rijnboutt

Portretfoto: Ineke Oostveen