Merwede

Utrecht

In de vernieuwing van Utrecht wordt door de gemeente sterk ingezet op gezonde verstedelijking. Merwede is daarvan het belangrijkste voorbeeld. Gelegen aan het Merwedekanaal, dichtbij het station, ontstaat een wijk met 6.000 woningen en volop bedrijvigheid en stedelijke voorzieningen. Het stedenbouwkundig plan zet in op hoogstedelijkheid, met nadruk op langzaam verkeer, hoge dichtheid, veel groen en natuur, een inclusieve ontwikkeling. Met Merwede wordt nieuwe invulling gegeven aan gezonde en duurzame verstedelijking. In het gebied zijn drie zones te onderscheiden, waaronder de relatie met het park dat langs het kanaal zal komen. Centraal door het gebied is sprake van een levendige menging van woonmilieus en voorzieningen. Langs die centrale route ontvouwen zich steeds nieuwe doorzichten, met gebouwen van verschillende hoogte en maat, met steeds andere woningen en plinten. Het gebied wordt in korte tijd een stuk stad.

Merwede - Utrecht - Rijnboutt - Buurtplein Merwede - Utrecht - Rijnboutt - Bird's-eye view
Merwede
Merwede
Merwede

over het project

opstellen definitief stedenbouwkundig plan, inrichtingsplan buitenruimten en daktuinen en architectonische uitwerking blok B4 en B5 naar voorlopig en definitief ontwerp

programma

1.075 woningen en ca. 10.000 m² voorzieningen

realisatie

2021 – 2025

opdrachtgever

G&S Vastgoed, Boelens de Gruyter, Roundhill Capital

team

Richard Koek, Tibor Kis, Agata Skórka, Annemiek Wiggers, Arnon Jordan, Dominika Szweda, Francesco Carrasso, Jeroen Boon, Klaudia Lachcik, Luis Marques Garcia, Mark Huisman, Marleen van Driel, Michiel van der Drift, Rick Knufman, Tomasz Crompton

samenwerking

ANA architecten, DGMR, Inbo, Unchain the Tigers, Valstar Simonis, Van Rossum Raadgevende Ingenieurs

BURA urbanism (supervisie)

beeld

Crozzroads en Rijnboutt

Merwede - Utrecht - Rijnboutt - Buurtplein Merwede - Utrecht - Rijnboutt - Bird's-eye view
Merwede
Merwede
Merwede
Merwede
Merwede
Merwede