Brouwerij Oersoep wint prijsvraag pompstation Lent

15 maart 2013
Supervisie Waalsprong

De Nijmeegse brouwerij Oersoep brouwt ‘gelaagde en complexe’ bieren en maakt daarbij zoveel mogelijk gebruik van biologische en lokale grondstoffen. Naast de brouwerij vormt de horecagelegenheid een belangrijk onderdeel van de exploitatie. Bezoekers kunnen kiezen uit een breed scala van bieren en andere biologische- en streekproducten die bovendien in de bijbehorende winkel verkrijgbaar zijn.

Oersoep dankt de uitverkiezing mede aan het voornemen om in en om de brouwerij leerwerkplekken voor jongeren te creëren. In samenwerking met het Regionaal Er komt een biologische bierbrouwerij met winkel en horecagelegenheid in het voormalige waterpompstation aan de Vossenpelssestraat in Lent. Oersoep is door een jury aangewezen als winnaar van de prijsvraag die de gemeente Nijmegen in het najaar van 2012 uitschreef om te komen tot een nieuwe bestemming voor het voormalige pompstation. Oersoep heeft tot medio april de tijd om de haalbaarheid van het plan te waarborgen. Daarna kan de koopovereenkomst worden getekend.

Jongeren Loket worden jongeren betrokken bij de verbouwing van het pompstation of het werk in de brouwerij, het horecagedeelte of de winkel. Daarnaast wil Oersoep jongeren vragen rondleidingen of PR-activiteiten voor de brouwerij te organiseren.

De plannen van Oersoep doen recht aan de historie van het pompstation; de brouwer schenkt in de horeca-gelegenheid -naast bier- minimaal tien soorten bronwater. Daarnaast wil Oersoep in het pand twee tappunten met water creëren en op de grens met park Lingezegen een join-the-pipe-pomp waar mensen zelf water kunnen tappen. Ook in de naastgelegen speeltuin is water een centraal element.

Oersoep wil het voormalige pompstation in oude staat herstellen; dichtgemetselde ramen worden teruggeplaatst, de kleurstellingen hersteld en twee buitentanks in goede staat gebracht. In het pand blijft tenminste één tank behouden. Over de grote waterleidingen wordt een transparante vloer gemaakt.

De gemeente ontving tien inzendingen voor een nieuwe bestemming van het voormalige pompstation in Lent. Vijf daarvan voldeden aan de gestelde eisen en zijn aan de jury voorgelegd. De jury bestond uit: wethouder Jan van der Meer, Bart van der Vossen (lid Ruimtelijk Kwaliteitsteam Waalsprong Nijmegen) en Paul Goedtknegt (stedenbouwkundige gemeente Nijmegen).