Supervisie Waalsprong

Nijmegen

De gemeente Nijmegen ontwikkelt sinds eind jaren negentig een groot nieuw woongebied met ca. 19.000 woningen aan de noordzijde van de stad, de Waalsprong. Driekwart van dit stadsdeel is inmiddels gerealiseerd, zoals de nevengeul van de Waal en de wijken van Lent en Oosterhout. Een aantal gebieden, waaronder de Hof van Holland, De Stelt, De Dijkzone en het stationsgebied, is nog volop in ontwikkeling.

Bart van der Vossen was van 2011 tot 2021 lid en de laatste voorzitter van het Ruimtelijk Kwaliteitsteam (RKT) Waalsprong. Richard Koek trad vanaf eind 2022 toe tot het RKT. Het RKT begeleidt het proces bij strategische, complexe en omvangrijke projecten, vanaf het initiatief en de eerste schetsen tot aan de formele aanvraag van de omgevingsvergunning. Naast het bespreken van plannen van initiatiefnemers praat het RKT ook over de inrichtingsplannen, stedenbouwkundige plannen, de tenders en de beeldkwaliteit die door de afdeling stedenbouw van de gemeente Nijmegen worden opgesteld.

Rijnboutt - RKT Waalsprong - Johan Roerink LR Supervisie Waalsprong

over het project

lidmaatschap RKT Waalsprong Nijmegen

opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

opdracht

2011 – 2023

team

Bart van der Vossen, Richard Koek

samenwerking

Jan Poolen, Marc Hendriks, Victor Akkerman, Maurice Bogie, Arnoud Janson, Berry Peters, Eugène Leijenaar, Ewald van Petersen, Hank van Tilborg, Kees Zoon, Paul de Wit, Maaike Vellinga, Jip Valentijn, Maricke Hiddink, Paul Goedknegt, Trudy Kaal, Wander Hendriks e.a.

beeld

Fotografie: Johan Roerink – Aeropicture

publicaties en artikelen

Plan centrumgebied Hof van Holland geselecteerd Brouwerij Oersoep wint prijsvraag pompstation Lent

Rijnboutt - RKT Waalsprong - Johan Roerink LR Supervisie Waalsprong