Supervisie Waalsprong

Nijmegen

De gemeente Nijmegen ontwikkelt sinds eind jaren negentig een groot nieuw woongebied aan de noordzijde van de stad, de Waalsprong. Een groot gedeelte van dit woongebied is inmiddels gerealiseerd. Een aantal gebieden, waaronder de Hof van Holland, De Stelt, Woenderskamp, De Dijkzone, Broodkorf, Vossepels, De Grote Boel en het stationsgebied zijn volop in ontwikkeling. Naast het bespreken van plannen van initiatiefnemers praat het RKT ook over de inrichtingsplannen, stedenbouwkundige plannen, de tenders en de beeldkwaliteit die door de afdeling stedenbouw van de gemeente Nijmegen worden opgesteld.

RKT Waalsprong bestaat sinds 2010. Het RKT begeleidt het proces bij strategische, complexe en omvangrijke projecten, vanaf het initiatief en de eerste schetsen tot aan de formele aanvraag van de omgevingsvergunning.

supervisie waalsprong nijmegen nijmegen waalsprong
Supervisie Waalsprong

over het project

voorzitter RKT Waalsprong

programma

19.000 woningen

realisatie

eind jaren 90 – 2028

opdrachtgever

Gemeente Nijmegen

team

Bart van der Vossen

samenwerking

Arnoud Janson, Berry Peters, Eugène Leijenaar, Ewald van Petersen, Hank van Tilborg, Kees Zoon, Maricke Hiddink, Paul Goedknegt, Trudy Kaal, Wander Hendriks e.a.

publicaties en artikelen

Plan centrumgebied Hof van Holland geselecteerd Brouwerij Oersoep wint prijsvraag pompstation Lent

supervisie waalsprong nijmegen nijmegen waalsprong
Supervisie Waalsprong
Supervisie Waalsprong