Hoe bereik je duurzame leefkwaliteit met modulaire woningen?

15 december 2022
Rijnboutt flexibel wonen cover2

Vandaag maakte minister Hugo de Jonge voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening bekend dat 29 gemeenten financiële ondersteuning krijgen voor de bouw van bijna 5.500 flexwoningen. Dit is de tweede bekendmaking in het kader van de Stimuleringsregeling Flex- en Transformatiewoningen van in totaal € 100 miljoen waarmee meer dan 8.300 woningen worden gerealiseerd.

 

Niet de financiering, maar het vinden van de juiste locaties is het grootste probleem. Bovendien moeten we voor het creëren van een aantrekkelijke, gezonde leefomgeving voor nieuwe bewoners en de bestaande buurt verder kijken dan de optelsom van modulaire bouwsystemen. Rijnboutt is expertisepartner op het gebied van stedenbouw, landschapsontwerp, architectuur en technische uitwerking. Voor grip op proces en kwaliteit. We weten wat werkt en wat niet en kunnen veel kennis inbrengen in alle fasen. Van programmatische studies tot realisatie en alles daar tussenin.

 

Meer over onze aanpak lees je in de folder hieronder.

 

Meer weten? Neem dan contact op met Desirée Eggink

 

Project: Verkavelingsstudie Enschede

Rijnboutt flexibel wonen enschede variant 1
Rijnboutt flexibel wonen enschede variant 2

 

De gemeente Enschede heeft samen met twee corporaties de ambitie om binnen twee jaar 200 woningen te realiseren. Om die reden heeft Rijnboutt in 2022 voor verschillende locaties een verkavelingsstudie uitgevoerd. In deze studie zijn de plankwaliteit en -capaciteit van vijf locaties onderzocht. Vier locaties zijn uitgewerkt tot een definitief verkavelingsplan. Het tempo zit er goed in. De oplevering wordt al verwacht in de loop van 2023.

Lees ook Hoe Rijnboutt bijdraagt aan het versneld bouwen van circulaire woningen

 

Project: Harvest Tiny Houses Den Haag

Rijnboutt flexibel wonen den haag 1
Rijnboutt flexibel wonen den haag 2

Op het binnenterrein van het appartementengebouw Harvest aan de Oude Haagweg heeft Rijnboutt 11 kleinschalige woningen ingepast. De bestaande moestuin is uitgebreid en geïntegreerd in een gemeenschappelijke tuin rondom de woningen. Het plan draagt op deze manier bij aan Den Haag als groene stad die stadslandbouw stimuleert en sociale cohesie verbetert. In 2023 worden er nog 15 extra woningen gerealiseerd.

Lees ook Bewust, duurzaam en kleinschalig leven in de grote stad

 

Beeld Harvest Tiny Houses: James van der Ende