Onderzoek Rijnboutt ‘BIM and circular design’

04 februari 2019
54e5eba57e3ded099a8d90c0e0469714

Presentatie 6 februari BAMB2020 Brussel

Begin van deze maand stond in kader van Nederland circulair!. Tijdens die week opende koplopers die nu al circulair ondernemen hun deuren voor ondernemers die graag aan de slag willen met de circulaire economie.

BIM bij circulair bouwen

Ook Rijnboutt besteedt veel aandacht aan circulariteit. Afgelopen jaar deden wij uitgebreid onderzoek naar de rol van BIM bij het circulair bouwen: ‘BIM and circular design’ voor onder andere het materialenpaspoort van BAMB2020 (https://www.bamb2020.eu). Op 6 februari zullen Remco Vonk en Ana Aguiar de resultaten hiervan presenteren tijdens het congres in Brussel. Registreren kan via deze site.

BAMB2020

BAMB2020 is een samenwerking van 15 partners in 7 Europese landen die een systematische verschuiving in de bouwsector willen realiseren met circulaire oplossingen.

Gebouwen als materialendepots

De circulaire economie komt voort uit het gebrek aan grondstoffen en de mondiale welvaartsgroei waardoor de druk op beschikbare grondstoffen nog groter wordt. Doel van circulariteit is allereerst het grondstoffengebruik te verminderen, vervolgens om hernieuwbare grondstoffen te gebruiken en ten slotte op een zo efficiënt mogelijke manier, conform de trias energetica. Een van de circulaire oplossingen is de zogenaamde materialenbank. De stad zit vol met materialen, gebouwen kan je zien als materialendepots. Wanneer de materialen gemakkelijk uit elkaar gehaald kunnen worden, behouden ze hun waarde en zijn ze hoogwaardig herbruikbaar. Materialen zijn te ‘oogsten’ tijdens het demonteren/slopen van een gebouw, en kunnen vervolgens opnieuw gebruikt worden bij de bouw en of renovatie van andere gebouwen. Als grondstoffen met zo min mogelijk energie en uitstoot weer terug in de kringloop komen, wordt de milieu impact van de bouw flink lager, dat kan zowel ‘biobased’ als met ‘technisch’ hernieuwbare materialen.

BIM in hetcirculaire proces

Rijnboutt onderzocht de specifieke mogelijkheden/rol van BIM in het circulaire proces. BIM heeft ongelofelijk veel potentie en is nog altijd in ontwikkeling. Het idee dat BIM kan bijdragen aan het stimuleren van circulair bouwen en ontwerpen is daarom heel logisch. Het onderzoek verheldert de rol van BIM in het circulaire lifecycle proces en toont ook welke stappen er nodig zijn om écht gebruik te maken van de potentie. Ook de rol van de verschillende (en nieuwe!) stakeholders komt aan bod.

“De verandering in deze denkwijze ligt bij de architect”

Remco: “De verandering in deze denkwijze ligt bij de architect en is cruciaal voor het proces Om dit proces te veranderen moet er anders worden nagedacht en samengewerkt bij een project. Daarom heeft Rijnboutt onderzoek gedaan en doet aanbevelingen voor het BAMB Materialenpaspoort aan de hand van concrete voorbeelden voor de integratie van circulariteit in het BIM-model.” Voor meer informatie, bezoek de website van BAMB2020.