Ontwerp blaast nieuw leven in hallen Backer+Rueb

06 mei 2020
Rijnboutt Backer+Rueb-vogel vlucht

Samen met het naastgelegen Klavers Jansen en Electron vormt Backer+Rueb het Creative District van Breda. De bestaande fabriekshallen en het kantoor worden met doorbraken, aanbouwen en spectaculaire toevoegingen op het dak de identiteitsdragers van het gebied. De centrale hal wordt een overdekte publieke ruimte die de Speelhuislaan verbindt met de kade en ruimte biedt aan exposities en events. In de gemengde stedelijke buurt met zo’n 450 woningen is volop ruimte voor werken, horeca aan de kade en andere publieke voorzieningen. De autoluwe en groene buurt aan de Mark en Belcrumhaven ademt het industriële verleden en wordt gekleurd door kunst en design. In opdracht van Amvest en in samenwerking met de gemeente Breda ontwerpen Rijnboutt en Karres en Brands aan het stedenbouwkundig plan en ontwerp openbare ruimte. In mei 2020 start de online participatie.

 

Industrieel verleden

Van de destijds imposante machinefabriek Backer+Rueb resteren nog enkele kenmerkende delen. De drukte, levendigheid en bedrijvigheid van toen leven nu al op met tijdelijke programmering. Met de herbestemming wordt het gebied weer volledig tot bloei gebracht. Gelegen tussen de Speelhuislaan en het water van de Belcrumhaven en de Mark wordt de hoofdstructuur van Backer+Rueb bepaald door de drie zones met industrieel erfgoed: de westelijke hal, de Backer en Ruebhal en de zone met Electron. Het industriële karakter wordt daar door de inrichting van de openbare ruimte versterkt. In de twee tussengebieden krijgt de openbare ruimte een zo groen mogelijk karakter en wordt het informele dwaalmilieu verstrekt. De ruimte bij de rivier de Mark en de westelijke hal wordt ingericht als openbaar park.

Sterk gemixt

Appartementengebouwen begeleiden de verlengde Speelhuislaan die met bomen en een groene inrichting een voorzetting wordt van de aangename route vanaf het station. Nieuwe bouwblokken en stroken staan haaks georiënteerd op het water en refereren aan de historische structuur en gebruik van het gebied. Het informele en groene dwaalgebied daartussen met een samenspel van pleinen, straten en stegen biedt verrassende doorkijkjes. Appartementen staan schouder aan schouder met stadswoningen en werkgebouwen.

Rijnboutt Backer+ Rueb perspectief plein middengebied

Aan de kade benadrukt de dansende daklijn het levendige karakter van de zonovergoten plek. Het slentergebied met terrassen krijgt een stoer karakter met robuuste inrichtingselementen afgewisseld met groen. De relatie met het water krijgt op verschillende punten vorm door het verlagen van de kadewand of het plaatsen van lagergelegen steigers. Een beeldbepalende brug over de haven verbindt beide oevers.

Rijnboutt Backer+Rueb-perspectief kade zuid-oost

Zoveel mogelijk groen

Backer+Rueb wordt een autoluwe wijk waarbij het fiets- en voetgangersverkeer wordt gestimuleerd. Auto’s bevinden zich onder de grond in twee parkeergarages voor bewoners en bezoek. Alleen voor bevoorrading, afvalinzameling en hulpdiensten loopt er een route over de kade. De inrichting van de openbare ruimte is gericht op het stimuleren van ontmoeting en interactie. Naast de formele horecaterrassen zijn op diverse locaties informele, collectieve voorzieningen voor de bewoners voorzien zoals speelplekken, picknickbanken en kanohelling/-stalling.

De buurt is klimaatadaptief en natuurinclusief. Door de inrichting met veel groen is het ook in warme periodes aangenaam. Regenwater wordt afgekoppeld en zo lang mogelijk vastgehouden in het gebied. Het proces van afkoppeling, buffering en afvoer van regenwater wordt zoveel mogelijk zichtbaar gemaakt in de openbare ruimte.

backer rueb

De nieuwe gebouwen hebben een eigen kleurstelling en materialisering die in samenhang met de groen ingerichte openbare ruimte de bestaande fabrieksgebouwen een podium geeft. Er zijn plekken voor reuring en voor rust, en alles daar tussenin.

Participatie en planning

Amvest en de gemeente Breda informeren en raadplegen de omwonenden en belangstellenden online over het plan. Het ontwerp wordt toegelicht op www.backerenrueb.nl. Ideeën, vragen en reacties worden tot eind mei opgehaald met een uitgebreide enquête. Op drie avonden in mei en juni kunnen mensen in webinars met de plannenmakers van gedachten wisselen.

Zij kijken welke ideeën mee kunnen worden genomen in de plannen of bij de uitwerking. Daarna wordt het ontwerp voorgelegd aan het College van B&W van Breda. Er volgt een aanvraag voor een bestemmingsplan en het stedenbouwkundig ontwerp wordt stapsgewijs uitgewerkt in concrete bouwplannen en architectuur. Naar verwachting zijn de eerste woningen en werkruimtes in 2023 gereed.