Rijnboutt maakt masterplan Citycentrum Veldhoven

28 maart 2023
Citycentrum Veldhoven-Rijnboutt

De gemeente Veldhoven heeft op 7 maart 2023 de aanbesteding voor het maken van een masterplan voor het Citycentrum definitief gegund aan Rijnboutt. Wij gaan de eerste aanzet doen voor de ontwikkeling van het Citycentrum naar een toekomstbestendig centrum voor heel Veldhoven. 

 

Wethouder Thomas van Broekhoven van de gemeente Veldhoven heeft het volste vertrouwen in de daadkracht en creativiteit van Rijnboutt: “De ambitie is groot. Eind 2023 willen we het Masterplan opleveren zodat we aan de gang kunnen in het Citycentrum. Er is behoefte aan woningen, het centrum is verouderd en de openbare ruimte biedt kansen voor ontmoeting en klimaatmaatregelen. Als we dit in samenhang oppakken, ontstaat er iets moois voor alle Veldhovenaren.”

Desirée Eggink, stedenbouwkundige associate bij Rijnboutt, vult aan: “We merken veel enthousiasme bij de gemeente en alle betrokkenen om samen aan de slag te gaan. Daarbij zien we volop potentie in het ontwikkelen van Citycentrum Veldhoven tot een centrumgebied van de toekomst.” 

Participatie

In de aanbesteding heeft gemeente Veldhoven uitdrukkelijk gevraagd om een participatieaanpak die de partners in het centrum (culturele voorzieningen, ondernemers en vastgoedeigenaren) nauw betrekt bij het opstellen van het masterplan. Daarnaast wordt ook de Veldhovense samenleving (ondernemers, instellingen en bewoners) hierbij betrokken. Dietz Strategie & Communicatie begeleidt namens Rijnboutt het proces en de participatie. “Wij kijken ernaar uit om samen met Dietz en de gemeente waardevolle input op te halen bij alle belanghebbenden en belangstellenden en tot een breed gedragen masterplan te komen”, aldus Eggink.

Vitale centrumgebieden

De komende weken gaan we ons verdiepen in de opgave om daarna aan de slag te gaan met het concept masterplan en ontwikkelstrategie. De vraag van Citycentrum Veldhoven staat niet op zich. Diverse centrumgebieden in Nederland spelen met eenzelfde vraagstuk. Zo werken we momenteel ook aan diverse andere (toekomstig) vitale centrumgebieden in Nederland, waaronder Paddepoel in Groningen, Dukenburg in Nijmegen en MegaStores in Den Haag.

Bron: www.veldhoven.nl
Foto: gemeente Veldhoven