Winkelen in het Aalmarktgebied Leiden een stap dichterbij

21 mei 2012
catharinasteeg

Sinds de ondertekening van de samenwerkingsovereenkomst in april 2011 tussen ASR Vastgoed Ontwikkeling en de gemeente Leiden heeft het Aalmarktproject, een belangrijk onderdeel van het programma Binnenstad, niet stil gestaan. Eind januari is er in een speciale editie van de Stadskrant uitgebreid aandacht besteed aan de laatste ontwikkelingen. Op basis van de door Rijnboutt ontworpen stedenbouwkundig plan is er hard gewerkt aan de architectonische vormgeving.

Om een idee te geven hoe het Aalmarktgebied er straks uit zal zien heeft de gemeente Leiden aan de Aalmarkt 18 een etalage ingericht. Op informatiezuilen draaien hier presentaties over de vier delen van het Aalmarktproject: het Waagblok (Kentie en Partners Architekten), het Haarlemmerstraatblok & het Stadsgehoorzaalblok (Rijnboutt) en de openbare ruimte (gemeente Leiden).

catharinasteeg

Eind april is het ontwerpbestemmingsplan ‘Aalmarkt-Mandenmakerssteeg en omgeving deel 2 Haarlemmerstraatblok’ door de Leidse gemeenteraad vastgesteld. Daarmee was de weg vrij om begin mei de omgevingsvergunning van het Haarlemmerstraatblok in te dienen. Volgend jaar zal er gestart worden met de verbouw van vijf panden naar een nieuwe winkel van 1800m² over vier verdiepingen. Van de bestaande panden zullen drie gevels behouden worden. In zijn vormgeving, massa opbouw en materialisatie sluit het gebouw aan op de fijnmazige structuur van de binnenstad.

catharinasteeg

Naast het uitwerken van het Haarlemmerstraatblok heeft Rijnboutt ook het VO van het Stadsgehoorzaalblok afgerond. De monumentale panden zijn, waar mogelijk, met respect samengevoegd waardoor grotere winkelunits gecreëerd worden. Ook zijn de gevels aan de nieuwe winkelstraat, die de Haarlemmerstraat en de Breestraat met elkaar verbindt, vormgegeven. Door de intensieve en succesvolle samenwerking tussen ontwerpers, adviseurs, gemeente en opdrachtgever kon in mei verder gewerkt worden aan het definitieve ontwerp voor deze monumentale gebouwen. Eind dit jaar zal ook voor dit blok een omgevingsvergunning ingediend worden. De versterking en uitbreiding van het winkelgebied van de historische binnenstad wordt hiermee verder doorgezet.