Bart van der Vossen

Bart van der Vossen_Rijnboutt

Bart richtte in 2005 samen met Kees Rijnboutt, Mattijs Rijnboutt en Renée Liefting: Rijnboutt van der Vossen Rijnboutt op – inmiddels Rijnboutt. 25 jaar lang zette hij zich in als architect, stedenbouwkundig ontwerper, supervisor en partner van Rijnboutt. Als algemeen directeur had hij de dagelijkse leiding in handen samen met Renée Liefting als operationeel directeur. De leiderschapsrol paste hem goed.

Hij heeft in al die jaren aan diverse projecten gewerkt vanuit de overtuiging dat een multidisciplinaire aanpak meerwaarde biedt voor elke ruimtelijke opgave. Centraal in zijn ontwerpopvatting staat de mens als bewoner en als gebruiker. Hij streefde naar een zo integraal mogelijke benadering waarbij de combinatie van architectuur, landschapsarchitectuur en stedenbouw één samenhangende visie vormt voor de opgave.

Op strategisch niveau was Bart binnen het bureau betrokken bij talloze transformaties en herbestemmingen van monumentale gebouwen. Gaandeweg veranderde zijn rol en richtte hij zich op het regisseren van de ruimtelijke opgave. Dat kwam tot uiting in zijn rol als supervisor in Amsterdam en Nijmegen en als voorzitter van de Commissie voor Welstand en Monumenten in Amsterdam.

In mei 2021 nam Bart afscheid van Rijnboutt om ruimte te maken voor zijn persoonlijke ambitie: zich inzetten als directeur of bestuurder voor maatschappelijke organisaties. Sinds september 2021 is Bart gestart als Directeur Ruimte bij de gemeente Utrecht.

Bekijk het projectarchief van Bart van der Vossen