Secoya

Utrecht, Papendorp

Het ensemble van vijf kantoorgebouwen in Papendorp, dat voorheen huisvesting bood aan slechts één bedrijf, is onder de naam Secoya getransformeerd tot een dynamische bedrijvencampus met verschillende huurders. Bij dit nieuwe concept is een buitenruimte ontworpen die de visie van Secoya weerspiegelt. Door het parkeercircuit te verplaatsen – onder de bestaande gebouwen en op nieuwe dekken – werd een radicale transformatie van de ruimte tussen de gebouwen mogelijk. Het geasfalteerde parkeerterrein werd een verblijfs- en ontmoetingsgebied dat uitnodigt om voor, tijdens en na kantoortijd te ontspannen. Royale trappartijen verbinden hoger gelegen niveaus met het maaiveld, waar houten lamellengevels, hoogwaardige sierbestrating, beplanting en verlichting de campus een herkenbare identiteit geven.

Secoya Utrecht Secoya Utrecht
Secoya Utrecht
Plankaart van Secoya Papendorp door Rijnboutt
1601-Secoya Campus Utrecht_01-bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_02-nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_03-parkeercircuit bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_04-parkeercircuit nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_05-verblijfsruimte
1601-Secoya Campus Utrecht_06-zichtrelatie entrees
1601-Secoya Campus Utrecht_07-zichtbaarheid en herkenbaarheid Secoya Campus
1601-Secoya Campus Utrecht_08-duurzaamheid

over het project

inrichtingsplan voor de buitenruimte van kantorencomplex tot bedrijvencampus

programma

ontwerp voor de herinrichting van de buitenruimte van 16.000 m² tot ontmoetings- en verblijfsplek ingepast in de landschappelijke en stedenbouwkundige context van Papendorp, met uitbreiding van autoparkeren naar 900 plekken, incl. ontwerp landschappelijke trappen en gevelafwerking nieuwe parkeerdekken, herinrichting landschap, parkeergarages en gebouw-entrees

opdrachtverlening

2016

realisatie

2018-2019

opdrachtgever

MN Services, PARK4ALL

team

Richard Koek, Petrouschka Thumann, Jeroen Boon, Joao Mateus, Patrick Kolanczyck, Roy Damen

samenwerking

Evers Staalconstructies, Het Lux Lab, Ingenieursbureau Rodewijk, Park4all, Royal Haskoning DHV, Van den Berk, Van Leeuwen GWW

beeld

fotografie en visualisaties Rijnboutt

publicaties en artikelen

Groen als bindmiddel Herinrichting Secoya Campus, Papendorp Utrecht De make-over van een kantorengebied Secoya Utrecht

Secoya Utrecht Secoya Utrecht
Secoya Utrecht
Plankaart van Secoya Papendorp door Rijnboutt
1601-Secoya Campus Utrecht_01-bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_02-nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_03-parkeercircuit bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_04-parkeercircuit nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_05-verblijfsruimte
1601-Secoya Campus Utrecht_06-zichtrelatie entrees
1601-Secoya Campus Utrecht_07-zichtbaarheid en herkenbaarheid Secoya Campus
1601-Secoya Campus Utrecht_08-duurzaamheid
Secoya Utrecht
Plankaart van Secoya Papendorp door Rijnboutt
1601-Secoya Campus Utrecht_01-bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_02-nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_03-parkeercircuit bestaande situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_04-parkeercircuit nieuwe situatie
1601-Secoya Campus Utrecht_05-verblijfsruimte
1601-Secoya Campus Utrecht_06-zichtrelatie entrees
1601-Secoya Campus Utrecht_07-zichtbaarheid en herkenbaarheid Secoya Campus
1601-Secoya Campus Utrecht_08-duurzaamheid