Grote Polder

Zoeterwoude

Een blik op de Nieuwe Kaart van Nederland leert ons dat het denken vanuit een dualiteit tussen groen en rood geen houvast meer biedt om de problemen die we in de Randstad en het Groene Hart waarnemen, in goede banen te leiden. De recente repressie van de verstedelijkingsdruk is daarvoor weinig vruchtbaar gebleken en heeft nauwelijks bijgedragen aan de kwaliteit van het landschap.

Ontwerp
Richard Koek
In opdracht van
Amvest Vastgoed Amsterdam, Bouwfonds Woningbouw Delft
Ontwerp
1996 - 1997