Transformatie Stationsplein

Haarlem

Ontwerpend onderzoek in het kader van een besloten prijsvraag naar de mogelijkheden tot transformatie van het Beresteyn-complex tegenover het Haarlemse station. De noordelijke binnenstad van Haarlem heeft een bijzondere opzet uit de negentiende eeuw. Binnen de grotere orthogonale structuur van lange verbindende lijnen zijn er ook veel routes op de kleine, meer intieme schaal. Door het brute ontwerp van het bestaande Beresteyn-complex uit de jaren ‘60 is deze schaal volledig genegeerd. Ons ontwerp beoogt een schaalverkleining te realiseren door het verkleinen en verplaatsen van bestaand volume. Er wordt een nieuw, bescheiden en informeel pleintje gemaakt tussen het station en de Lange Herenstraat. De Kruisweg wordt beter begeleid met gevels waarin nieuwe bestemmingen de openbare ruimte actief invullen. De getransformeerde nieuwe gebouwen krijgen een duidelijke stedelijke sokkel met een gevarieerd en een multifunctioneel stedelijk programma. Daarboven is de hoofdbestemming stedelijk wonen met veel verschillende typen en goede buitenruimtes.

1 van 6

Opdrachtgever
Pinnacle
Adviseurs
IMD Raadgevende Ingenieurs en BBN
Omvang
30.000 m2 BVO excl. PG (14.250 m2)
Producten
structuurontwerp gebouwtransformatie met behoud van de bestaande gebouwstructuur. Architectonische verschijningsvorm en stedenbouwkundige inpassing
Medewerkers
Matteo Kuipers en Evelyn Galsdorf
Visualisaties
6x6