Geluid hoort erbij

Artikel in magazine Geluid nr. 2 - juni 2022

27 juli 2022
Richard Koek_website_fotograaf Ineke Oostveen_rechthoek2

Het vakblad Geluid heeft onze collega Richard Koek, stedenbouwkundige landschapsarchitect partner bij Rijnboutt, gevraagd een artikel te schrijven over geluidshinder. Want welke invloed heeft geluid op het stedenbouwkundig ontwerp?

 

“Steeds meer van ons werk betreft transformatie in de bestaande stad. Gebieden waar de bestaande werkgelegenheid plaats maakt voor een gemengd stedelijk milieu, maar waar de omgeving vaak nog lange tijd haar bedrijfsmatige gebruik behoudt. En waar omgevingslawaai een bepalende rol speelt”, aldus Richard. Aan de hand van drie voorbeeldprojecten van Rijnboutt (Hamerkwartier Amsterdam, Rivierzone Vlaardingen en Middenzone Gezondheidspark Dordrecht) licht hij complexe geluidsituaties toe in relatie tot een hoge bebouwingsdichtheid, een gemengde bestemming en een hoge duurzaamheidsambitie. 

Lees het volledige artikel:

 

Bron: magazine Geluid nr. 2 – juni 2022
Tekst: Richard Koek
Foto: Ineke Oostveen