Ontwerp Nowadays zonder slag of stoot ‘welstand’ gepasseerd

14 oktober 2014
Beurspassage Damrak

 

Het ontwerp werd met groot enthousiasme ontvangen door alle betrokkenen en is zonder slag of stoot welstand’gepasseerd. Voor Frederik Vermeesch, partner en directeur van Rijnboutt, is het proces een voorbeeld van hoe een ontwikkeling hoort te gaan.

Het Amerikaanse architectenbureau van Robert Stern, Ramsa, en het Nederlandse bureau Rijnboutt maakten de ontwerpen voor de herontwikkeling van de Beurspassage aan het Damrak en de Nieuwendijk in Amsterdam die nu in uitvoering is. Het ontwerp werd met groot enthousiasme ontvangen door alle betrokkenen en is zonder slag of stoot welstand gepasseerd. Voor Frederik Vermeesch, partner en directeur van Rijnboutt, is het proces een voorbeeld van hoe een ontwikkeling hoort te gaan.

Architectenbureau Rijnboutt is al sinds 2010 betrokken bij de eerste planvorming van de voormalige C&A-panden aan het Damrak en de Nieuwendijk in Amsterdam, onder de naam Nowadays. Frederik Vermeesch, partner en directeur van Rijnboutt: ‘We werden gevraagd door eigenaar Bouwinvest en ontwikkelaar Top Vastgoed de mogelijkheden van een herontwikkeling van de gebouwen te onderzoeken. Gezien de locatie was het duidelijk dat retail de basis zou blijven van een eventuele herontwikkeling. Maar tegelijk lag er de vraag wat we met de hoger gelegen lagen van de gebouwen moesten doen? Woningen, een hotel, toch weer kantoren of alles retail? We hebben vervolgens de eerste ontwerpschetsen gemaakt op basis van de historie van de locatie.’ Bij Nowadays gaat het niet om één complex maar om twee afzonderlijke gebouwen: de Beurspassage met C&A als grootste retailgebruiker, plus de kantoorruimten erboven, en het pand aan de Nieuwendijk/Gravenstraat. Vroeger waren deze panden met elkaar verbonden door een loopbrug over de Nieuwendijk. Vermeesch: ‘Dat tweede pand was ongeschikt voor retail. Te veel kolommen en vrij lage plafonds. Wij vonden dat het pand moest worden gesloopt en opnieuw opgetrokken op de bestaande funderingen. Voor het C&A-pand lag dat anders. Het casco bleek uitstekend geschikt voor retail, vooral voor de wensen van het grootwinkelbedrijf met perfecte stramienmaten en de juiste hoogte van de plafonds. Dus uitgaande van het bestemmingsplan, de stedenbouwkundige visie en de diverse mogelijkheden die nog open bleven, hebben we een ontwerp gemaakt, waarbij rekening is gehouden met alle stakeholders en vooral de wensen van de gemeente.’

Lees de volledige publicatie in Vastgoedmarkt 17, september 2014